Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης

Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης (Compact)


Περιγραφή

Ο υδραυλικός μηχανισμός ανύψωσης φορτίων χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους και αποθήκες για ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης έως 1200kg και διαδρομή έως 7 μέτρα.

Κατασκευάζεται από ειδικά διαμορφωμένη λαμαρίνα και εξαρτήματα ελεγμένα ως προς τη μηχανική τους αντοχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
 • Μπλοκ βαλβίδων BLAIN 
 • Κινητήρα εντός του δοχείου για την ελαχιστοποίηση του θορύβου
 • Ηλεκτρικό πίνακα 
 • Βαλβίδα ασφαλείας εμβόλου
 • Βαλβίδα χαλάρωσης αλυσίδας
 • Κομβιοδόχους 
 • Τερματικούς διακόπτες
 • Ελαστικό σωλήνα
 •  Aθόρυβη λειτουργία
 • Ομαλή εκκίνηση και σταμάτημα πλατφόρμας 
 • Δυνατότητα μονοφασικού κινητήρα 230V
 • Δυνατότητα αυτόματου απεγκλωβισμού
 • Χειροκίνητος απεγκλωβισμός από οποιονδήποτε 
 • Οδήγηση σε πλανιαρισμένους οδηγούς
 • Δυνατότητα εγκατάστασης θαλαμίσκου
Ζητήστε μας οικονομοτεχνική προσφορά ανάλογα με το έργο σας.