Νέα - Ειδήσεις

Εγκύκλιος 02-03-2011.Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ” εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες.Μεταφορτώστε την εγκύκλιο 03-03-211 / Ασανσέρ - Ανελκυστήρες - Συντήρηση [..]

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΗ Κοινή Υπουργική Απόφαση 29362/1957/2005 σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων αντικαθιστά, στο σύνολο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291 Β), με την οποία είχαν συμπληρωθεί αντίστοιχα οι διατάξεις της Κοινής Υπουργική Απόφασης 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) που είχε μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την[..]

Νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις για ανελκυστήρες.Οι τροπολογίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:- Επιτρέπονται χωρίς τους προηγούμενους περιορισμούς, οι απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα, και φρεατίων ανελκυστήρων με μέγιστο εξωτερικό ύψος τα 3,8 μέτρα, σε περίπτωση που με την προσθήκη τους η εκάστοτε πολυκατοικία ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της[..]