Νομοθεσία για εγκατάσταση και ανακαίνιση ανελκυστήρων