Νομοθεσία - Ασανσέρ - Ανελκυστήρες - Συντήρηση

Νομοθεσία - Ασανσέρ - Ανελκυστήρες - Συντήρηση

Εγκύκλιος 02-03-2011.

Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ” εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες.

Μεταφορτώστε την εγκύκλιο 03-03-211Ασανσέρ - Ανελκυστήρες - Συντήρηση