Νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις για ανελκυστήρες

Νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις για ανελκυστήρες

Νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις για ανελκυστήρες.

Οι τροπολογίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Επιτρέπονται χωρίς τους προηγούμενους περιορισμούς, οι απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα, και φρεατίων ανελκυστήρων με μέγιστο εξωτερικό ύψος τα 3,8 μέτρα, σε περίπτωση που με την προσθήκη τους η εκάστοτε πολυκατοικία ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr