Επισκευή πορτών

Επισκευή πορτών


Η εταιρεία My Lift Doors, εκτός από τις πόρτες ανελκυστήρων MLD BUS που διαθέτει, αναλαμβάνει την επισκευή αναδιπλούμενων πορτών BUS ανελκυστήρων εταιρειών που δεν αντιπροσωπεύονται πλέον σε επίπεδο ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. 
 
Επίσης, διαθέτουμε kit ανταλλακτικών το οποίο περιλαμβάνει κινητήρα, ηλεκτρονική πλακέτα και μετασχηματιστή το οποίο μπορεί, με την κατάλληλη συνδεσμολογία, να προσαρμοστεί σε αναδιπλούμενη πόρτα BUS η οποία δεν αντιπροσωπεύεται πλέον σε ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. 

Ζητήστε μας οικονομοτεχνική προσφορά ανάλογα με το έργο σας.