Ειδικές κατασκευές

Ειδικές κατασκευές


Υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστεί η αυτόματη πόρτα θαλάμου της εταιρείας My Lift Doors σε ανελκυστήρες με τοποθετημένες αυτόματες πόρτες οροφου οι οποίες δεν αντιπροσωπεύονται πλέον σε επίπεδο διάθεσης προϊόντων.  

Ζητήστε μας οικονομοτεχνική προσφορά ανάλογα με το έργο σας.